Google PageSpeed Insights je alat koji omogućava web stranicama da provjere brzinu učitavanja i dobiju preporuke za optimizaciju. Ovaj alat pruža niz prednosti za SEO, kao što su poboljšanje korisničkog iskustva, povećanje rangiranja u pretraživačima i optimizacija slika i skripti.

Svoju web stranicu možete optimizirati koristeći smjernice koje dolaze iz Google PageSpeed Insights alata. Ovaj alat pruža vrijedne informacije o tome kako brzo vaša stranica učitava i pruža preporuke kako poboljšati brzinu učitavanja. Optimizacija brzine učitavanja i performansi web stranice može značajno utjecati na korisničko iskustvo i rangiranje u pretraživačima.

Optimizacija slika i skripti, kao i kompresija sadržaja, ključni su elementi za poboljšanje brzine učitavanja web stranice. Kroz alat poput Google PageSpeed Insights, možete identificirati i implementirati optimizacijske tehnike kako biste osigurali najbolje moguće korisničko iskustvo i postigli bolje rangiranje u rezultatima pretraživanja.

Ključne istaknutosti:

 • Google PageSpeed Insights je alat za provjeru brzine učitavanja i optimizaciju web stranica za poboljšanje SEO performansi
 • Optimizacija brzine učitavanja web stranice može poboljšati korisničko iskustvo i rangiranje u pretraživačima
 • Prednosti optimizacije slika i skripti kroz Google PageSpeed Insights
 • Kompresija sadržaja može poboljšati brzinu učitavanja web stranice
 • Brza brzina učitavanja web stranice ima izravan utjecaj na korisničko iskustvo i rangiranje

Kako radi Google PageSpeed Insights?

Google PageSpeed Insights je moćan alat koji analizira web stranicu i pruža vrijedne informacije o brzini učitavanja i performansama. Kroz niz metrika i preporuka, ovaj alat omogućava web stranicama da poboljšaju svoju optimizaciju, smanje vrijeme učitavanja i pruže poboljšano korisničko iskustvo.

Google PageSpeed Insights koristi različite metrike za procjenu brzine učitavanja, kao što su:

 • Vrijeme učitavanja web stranice
 • Optimizacija slika
 • Kompresija sadržaja
 • Optimizacija skripti

Ovaj alat mjeri vrijeme učitavanja web stranice i pruža ocjenu na temelju brzine. Na temelju rezultata i preporuka, web stranice mogu implementirati optimizaciju slika, kompresiju sadržaja i optimizaciju skripti kako bi se postigla brža brzina učitavanja i bolje performanse.

Optimizacija slika je ključna za brzinu učitavanja web stranice. Google PageSpeed Insights će prepoznati slike koje mogu biti optimizirane i pružiti preporuke kao što su smanjenje veličine slika, promjena formata ili upotreba tehnika kompresije.

Kompresija sadržaja je također važna za poboljšanje brzine učitavanja. Alat će identificirati HTML, CSS i JavaScript datoteke koje se mogu komprimirati, smanjiti njihovu veličinu i ubrzati učitavanje stranice.

Optimizacija skripti je još jedan ključni aspekt rada Google PageSpeed Insights. Alat može identificirati i preporučiti optimizaciju skripti poput HTML-a, CSS-a i JavaScript-a. Kroz komprimiranje, smanjenje veličine i eliminiranje nepotrebnih linija koda, web stranice mogu postići brže učitavanje i poboljšati performanse.

Google PageSpeed Insights pruža dragocjene preporuke za optimizaciju web stranica i poboljšanje brzine učitavanja. Implementiranjem tih preporuka, web stranice mogu postići bolje rangiranje u pretraživačima, poboljšati korisničko iskustvo i privući više posjetitelja.

Metrika Opis
Vrijeme učitavanja web stranice Vrijeme koje je potrebno da se web stranica učita u pregledniku posjetitelja
Optimizacija slika Preporuke za smanjenje veličine slika, promjenu formata ili upotrebu tehnika kompresije
Kompresija sadržaja Preporuke za komprimiranje HTML, CSS i JavaScript datoteka radi smanjenja veličine
Optimizacija skripti Preporuke za optimizaciju HTML, CSS i JavaScript skripti radi poboljšanja performansi

Prednosti Google PageSpeed Insights za SEO optimizaciju

Google PageSpeed Insights ima ključnu ulogu u SEO optimizaciji. Brza web stranica ima mnogo prednosti za optimizaciju i rangiranje u pretraživačima.

Poboljšanje korisničkog iskustva

Brza web stranica pruža bolje korisničko iskustvo. Kada se stranica brzo učita, posjetitelji imaju pozitivno iskustvo i više vremena će provesti na vašoj stranici. To može povećati angažman korisnika i smanjiti stopu napuštanja stranice.

Povećanje rangiranja u pretraživačima

Google preferira brže web stranice prilikom rangiranja u rezultatima pretraživanja. Brza web stranica može utjecati na vaše ukupno rangiranje i povećati vašu vidljivost u rezultatima pretraživanja. To dovodi do veće organskog prometa i potencijalno više konverzija.

Optimizacija slika i skripti

Google PageSpeed Insights pruža preporuke za optimizaciju slika i skripti na vašoj web stranici. Optimizirane slike i skripte pomažu smanjiti veličinu datoteka i ubrzati brzinu učitavanja stranice. To može poboljšati korisničko iskustvo i pomoći vam da poboljšate svoj SEO rezultat.

Google PageSpeed Insights je moćan alat koji vam omogućava da analizirate brzinu učitavanja vaše web stranice i dobijete konkretne preporuke za SEO optimizaciju. Iskoristite prednosti ovog alata kako biste poboljšali korisničko iskustvo, povećali rangiranje u pretraživačima i ostvarili uspjeh u svom online poslovanju.

Optimizacija brzine učitavanja web stranice

Poboljšanje brzine učitavanja web stranice ključno je za postizanje uspješne SEO optimizacije. Alat poput Google PageSpeed Insights pruža preporuke i smjernice za optimizaciju brzine učitavanja web stranica. Postoji nekoliko ključnih aspekata koje treba uzeti u obzir prilikom optimizacije brzine učitavanja web stranice, uključujući optimizaciju slika, skripti i kompresiju sadržaja.

Optimizacija slika

Slike često čine veliki dio ukupne veličine web stranice i mogu usporiti njezino učitavanje. Jedna od ključnih preporuka za optimizaciju brzine učitavanja je smanjenje veličine slika. To se može postići kompresijom slika, smanjenjem njihove rezolucije ili korištenjem modernih formata slika poput WebP. Ovo može značajno ubrzati učitavanje stranica, osiguravajući bolje korisničko iskustvo. Kao dodatnu mjeru, možete primijeniti i Lazy Load tehniku koja će odgoditi učitavanje slika koje nisu vidljive na početku.

Optimizacija skripti

Skripte poput HTML, CSS i JavaScript datoteka također imaju veliki utjecaj na brzinu učitavanja web stranice. Njihova veličina i način učitavanja mogu značajno utjecati na ukupnu brzinu učitavanja. Optimizacija skripti uključuje smanjenje njihove veličine, eliminaciju suvišnih linija koda, i pravilno pozicioniranje skripti kako bi se postigla najbolja brzina učitavanja. Također, preporučuje se asinkrono učitavanje skripti kako bi se izbjeglo blokiranje učitavanja ostalih dijelova stranice dok se skripte izvršavaju.

Kompresija sadržaja

Kompresija sadržaja je još jedan važan aspekt optimizacije brzine učitavanja. HTML, CSS i JavaScript datoteke mogu se komprimirati kako bi se smanjila njihova veličina. Ovo može rezultirati bržim učitavanjem stranica jer se manje podataka prenosi s poslužitelja do klijenta. Različite tehnike kompresije, poput gzip ili Brotli, mogu se primijeniti kako bi se postigla optimalna kompresija sadržaja i poboljšala brzina učitavanja.

Metoda Prednosti Nedostaci
Gzip kompresija + Smanjuje veličinu datoteka za prijenos
+ Brzo se primjenjuje na većini web poslužitelja
– Može smanjiti performanse starijih uređaja
Brotli kompresija + Još bolja kompresija u odnosu na gzip
+ Poboljšava brzinu učitavanja za moderne preglednike
– Zahtijeva podršku modernih preglednika

Optimizacija brzine učitavanja web stranice kroz smanjenje veličine slika, optimizaciju skripti i primjenu kompresije sadržaja može značajno poboljšati korisničko iskustvo i SEO optimizaciju. Korištenje alata poput Google PageSpeed Insights može vam pomoći u identificiranju područja koja zahtijevaju optimizaciju i pružiti preporuke za poboljšanje brzine učitavanja vaše web stranice.

Prednosti optimizacije slika

Optimizacija slika igra ključnu ulogu u poboljšanju brzine učitavanja web stranice i postizanju bolje SEO optimizacije. Jedan od alata koji može pomoći u postizanju optimalne brzine učitavanja je Google PageSpeed Insights. Korištenje ovog alata omogućuje smanjenje veličine slika i korištenje kompresije, čime se poboljšava performansa web stranice i korisničko iskustvo.

Optimizacija slika ima nekoliko prednosti za SEO optimizaciju. Prvo, smanjenje veličine slika rezultira bržim učitavanjem stranica. Kada se veličina slika smanji, vrijeme učitavanja web stranice se smanjuje, što pozitivno utječe na korisničko iskustvo i zadržavanje posjetitelja na stranici. Brza brzina učitavanja također ima utjecaj na rangiranje web stranice u rezultatima pretraživanja, jer Google preferira brže web stranice.

Kompresija slika je također važna tehnika optimizacije koju je moguće primijeniti. Kompresijom slika reducira se njihova veličina bez značajnog gubitka kvalitete. Alati poput Google PageSpeed Insights također mogu pružiti preporuke za kompresiju slika, kako bi se postigla optimalna brzina učitavanja.

Evo nekoliko ključnih prednosti optimizacije slika:

 • Poboljšana brzina učitavanja web stranica
 • Smanjeno opterećenje servera
 • Bolja SEO optimizacija
 • Poboljšano korisničko iskustvo
 • Povećano zadržavanje posjetitelja na stranici

Optimizacija slika može se postići kroz različite tehnike, kao što su smanjenje veličine slika, upotreba kompresije i odabir optimalnog formata slike. Korištenje alata poput Google PageSpeed Insights može olakšati proces optimizacije slika i pružiti smjernice za postizanje bolje brzine učitavanja i SEO optimizacije.

Primjer optimiziranih slika

Slika Veličina prije optimizacije Veličina nakon optimizacije
optimizirana slika 500 KB 200 KB
optimizirana slika 800 KB 350 KB

Gore navedeni primjeri prikazuju kako se optimizacija slika može postići smanjenjem veličine slika bez značajnog gubitka kvalitete. Nakon optimizacije, veličina slika se smanjuje, što rezultira bržim učitavanjem web stranice i boljom SEO optimizacijom.

Prednosti optimizacije skripti

Optimizacija skripti, kao što su HTML, CSS i JavaScript datoteke, igra važnu ulogu u poboljšanju brzine učitavanja web stranice. Kroz alate poput Google PageSpeed Insights, moguće je identificirati i optimizirati skripte kako bi se smanjilo vrijeme učitavanja i poboljšao rang u rezultatima pretraživanja.

Razumijevanje uloge skripti u brzini učitavanja

Kada se posjetitelj pristupi web stranici, preglednik mora preuzeti i izvršiti sve skripte koje su potrebne za prikazivanje i funkcionalnost stranice. Ovo može značajno utjecati na vrijeme učitavanja web stranice, posebno ako postoje velike i nepotrebno složene skripte.

Optimizacija skripti uključuje provjeru i smanjenje veličine skripti, uklanjanje dupliciranih ili nepotrebnih skripti, te optimizaciju samog izvršavanja skripti kako bi se smanjilo vrijeme potrebno da se sve izvrši. Ovo može rezultirati značajnim poboljšanjem brzine učitavanja web stranice.

Priprema slika za optimizaciju skripti

Prije nego što se pristupi optimizaciji skripti, važno je osigurati da su slike na web stranici već optimizirane. Smanjenje veličine slika i upotreba kompresije može poboljšati brzinu učitavanja web stranice prije nego što preglednik počne preuzimati skripte.

Alati poput Google PageSpeed Insights mogu pružiti preporuke za optimizaciju slika koje mogu rezultirati smanjenjem ukupne veličine stranice, što doprinosi poboljšanju brzine učitavanja.

Optimizacija skripti za bržu izvedbu

Nakon što su slike optimizirane, može se pristupiti optimizaciji skripti za daljnje poboljšanje brzine učitavanja web stranice. Evo nekoliko koraka koje možete poduzeti:

 1. Smanjenje veličine skripti: Uklonite nepotrebne linije koda, komprimirajte skripte i uklonite praznine kako biste smanjili ukupnu veličinu datoteke.
 2. Uklanjanje dupliciranih skripti: Provjerite jesu li iste skripte učitane više puta i eliminirajte duplicirane verzije.
 3. Optimizacija izvršavanja skripti: Preuredite kod kako biste smanjili vrijeme izvođenja skripti i povećali učinkovitost.

Praćenje rezultata i prilagođavanje optimizacije skripti važni su za postizanje maksimalnih rezultata. Redovito testirajte svoju web stranicu pomoću alata poput Google PageSpeed Insights kako biste pratili napredak i prilagodili svoju optimizaciju prema potrebama.

S obzirom na to da brzina učitavanja stranice ima ključnu ulogu u SEO optimizaciji i korisničkom iskustvu, ulaganje vremena i truda u optimizaciju skripti može imati značajan pozitivan utjecaj na uspjeh vaše web stranice.

Kompresija sadržaja za bolju brzinu učitavanja

Jedan od važnih aspekata optimizacije brzine učitavanja web stranice jest kompresija sadržaja. Kompresija se odnosi na smanjenje veličine datoteka poput HTML, CSS i JavaScript kako bi se postigla brža brzina učitavanja.

Alati poput Google PageSpeed Insights mogu preporučiti upotrebu tehnika kompresije kako bi se smanjila veličina datoteka i poboljšala brzina učitavanja. Korištenjem kompresije sadržaja, web stranice se mogu brže učitavati i osigurati bolje korisničko iskustvo.

Kada smanjimo veličinu datoteke, ubrzavamo preuzimanje sadržaja i njegovo prikazivanje posjetiteljima. Manje podataka koje web preglednik treba preuzeti znače brže učitavanje stranice i dakle bolje korisničko iskustvo.

Tehnike kompresije sadržaja

Postoje razne tehnike koje se mogu koristiti za kompresiju sadržaja web stranice. Neke od najčešćih tehnika su:

 • GZip kompresija: Ova tehnika koristi algoritam za komprimiranje datoteka na poslužitelju i njihovu dekompresiju na klijentskoj strani, što značajno smanjuje veličinu datoteke koju web preglednik mora preuzeti.
 • Minifikacija koda: Minifikacija uklanja nepotrebne znakove i praznine iz koda, smanjujući tako veličinu datoteke.
 • Kombiniranje datoteka: Spajanje više malih datoteka u jednu veću može smanjiti ukupnu veličinu zahtjeva i ubrzati učitavanje web stranice.

Kombinacija ovih tehnika može postići značajno poboljšanje brzine učitavanja web stranice.

Važnost kompresije sadržaja za SEO optimizaciju

Kompresija sadržaja ima izravan utjecaj na SEO optimizaciju web stranice. Brža brzina učitavanja poboljšava korisničko iskustvo, smanjuje stopu napuštanja i povećava vrijeme zadržavanja posjetitelja. Ove čimbenike pretraživači kao što je Google uzimaju u obzir pri rangiranju web stranica u rezultatima pretraživanja.

Kroz alate poput Google PageSpeed Insights, možete identificirati i riješiti probleme vezane uz brzinu učitavanja, uključujući i kompresiju sadržaja. Kako biste postigli bolju poziciju u rezultatima pretraživanja i privukli više organskog prometa, preporučuje se učiniti kompresiju sadržaja sastavnim dijelom vaše SEO strategije.

“Kompresija sadržaja” is your ticket to a faster website

Kompresija sadržaja ima ključnu ulogu u postizanju brže brzine učitavanja web stranice. Upotreba tehnika kompresije kao što su GZip kompresija, minifikacija koda i kombiniranje datoteka može smanjiti veličinu datoteka i poboljšati performanse web stranice. Alati poput Google PageSpeed Insights pružaju preporuke i smjernice za kompresiju sadržaja, omogućavajući vam da postignete bolju brzinu učitavanja i optimizaciju za pretraživače. Koristite kompresiju sadržaja kako biste osigurali da vaša web stranica bude brza i korisnički prijateljska, dok istodobno poboljšavate svoj SEO rejting.

Utjecaj brzine učitavanja na korisničko iskustvo

Brza brzina učitavanja web stranice ima izravan utjecaj na korisničko iskustvo. Stranice koje se brzo učitavaju pružaju bolje korisničko iskustvo, smanjuju stopu napuštanja i povećavaju vrijeme zadržavanja posjetitelja. To može rezultirati i poboljšanim rangiranjem u rezultatima pretraživanja.

Brza brzina učitavanja web stranice izuzetno je važna jer korisnici očekuju trenutačno učitavanje sadržaja. Ako stranica predugo učitava, posjetitelji mogu postati frustrirani i napustiti je prije nego što uopće vide sadržaj. To znači da će stranica imati visoku stopu napuštanja i smanjeno vrijeme zadržavanja posjetitelja, što može negativno utjecati na rangiranje u rezultatima pretraživanja.

Brzina učitavanja je ključna za pružanje iznimnog korisničkog iskustva. Studije su pokazale da web stranice koje se učitavaju u roku od nekoliko sekundi imaju veću vjerojatnost zadržavanja posjetitelja i povećanu konverziju. Dakle, optimizacija brzine učitavanja nije samo SEO optimizacija, već i ključni faktor za uspjeh vašeg poslovanja na internetu.

Jedan od načina za poboljšanje brzine učitavanja je optimizacija slika. Velike slike mogu usporiti učitavanje stranice, stoga je važno smanjiti njihovu veličinu ili koristiti format s manjim gubicima kvalitete. Također, kompresija sadržaja, kao što su HTML, CSS i JavaScript datoteke, može značajno smanjiti veličinu datoteka i ubrzati učitavanje.

Prednosti brze brzine učitavanja:

 • Poboljšano korisničko iskustvo
 • Smanjena stopa napuštanja stranice
 • Povećano vrijeme zadržavanja posjetitelja
 • Poboljšano rangiranje u rezultatima pretraživanja

Ukratko, brza brzina učitavanja web stranice ne samo da poboljšava korisničko iskustvo, već može imati pozitivan utjecaj na rangiranje u rezultatima pretraživanja. Stoga je važno redovito provjeravati brzinu učitavanja web stranice koristeći alate poput Google PageSpeed Insights i optimizirati je prema preporukama kako biste osigurali da vaša web stranica radi što brže moguće.

Poboljšanje rangiranja u pretraživačima kroz PageSpeed Insights

Brza brzina učitavanja web stranice igra ključnu ulogu u poboljšanju njenog rangiranja u rezultatima pretraživanja. Alat poput Google PageSpeed Insights može pomoći u identificiranju ali i rješavanju problema koji utječu na brzinu učitavanja, čime se ostvaruje SEO optimizacija i poboljšanje rangiranja web stranice.

Google PageSpeed Insights pruža korisne preporuke i savjete za smanjenje vremena učitavanja i optimizaciju web stranica. Kroz analizu performansi web stranice, ovaj alat omogućava identificiranje problematičnih područja te pruža smjernice za njihovo poboljšanje.

Brza brzina učitavanja ima pozitivan utjecaj na više faktora koji su bitni za SEO rangiranje. Kada je web stranica optimizirana prema preporukama Google PageSpeed Insights, ona osigurava poboljšano korisničko iskustvo i smanjenje stope napuštanja stranice. To rezultira većim vremenom zadržavanja posjetitelja i potencijalno većom konverzijom.

Osim toga, Google kao najpopularniji pretraživač u svijetu preferira brže web stranice. Kada je vaša web stranica optimizirana i brza, postoji veća vjerojatnost da će biti bolje rangirana u rezultatima pretraživanja. To znači da će biti vidljivija potencijalnim posjetiteljima, što može dovesti do povećanja organskog prometa i veće vidljivosti.

Prednosti poboljšanja brzine učitavanja za SEO rangiranje

Optimizacija brzine učitavanja web stranice putem Google PageSpeed Insights donosi niz prednosti za SEO rangiranje:

 • Poboljšano korisničko iskustvo: Kada je brzina učitavanja visoka, posjetitelji imaju bolje iskustvo na web stranici, što vodi do većeg zadovoljstva i vjerojatnije interakcije s sadržajem.
 • Smanjena stopa napuštanja stranice: Brže učitane web stranice imaju manju stopu napuštanja, jer posjetitelji nemaju strpljenja čekati dugo da se stranica učita.
 • Poboljšano vrijeme zadržavanja posjetitelja: Kada je brzina učitavanja brza, posjetitelji će ostati duže na web stranici, čitajući i istražujući sadržaj.
 • Veće rangiranje u rezultatima pretraživanja: Google daje prednost bržim web stranicama pri rangiranju u rezultatima pretraživanja, što može dovesti do veće vidljivosti i više organskog prometa.

Iskoristite Google PageSpeed Insights kako biste provjerili brzinu učitavanja svoje web stranice i primijenite preporuke za optimizaciju. Time ćete poboljšati korisničko iskustvo, povećati rangiranje u pretraživačima i postići SEO optimizaciju.

Važnost optimizacije brzine učitavanja za SEO

Optimizacija brzine učitavanja ima veliku važnost za SEO. Brže web stranice imaju bolje korisničko iskustvo, veće vrijeme zadržavanja, smanjenu stopu napuštanja i poboljšano rangiranje u rezultatima pretraživanja. Cilj SEO optimizacije je osigurati najbolje moguće korisničko iskustvo, a optimizacija brzine učitavanja igra ključnu ulogu u postizanju tog cilja.

optimizacija brzine učitavanja

Brže učitavanje web stranica dovodi do veće satisfakcije posjetitelja, što rezultira dužim vremenom zadržavanja na stranici. Korisnici će s većom vjerovatnoćom istražiti sadržaj i izvršiti željenu akciju, kao što je kupnja proizvoda ili pretplata na uslugu. Smanjena stopa napuštanja stranice pruža Googleu signal da je web stranica relevantna i kvalitetna, što može rezultirati boljim rangiranjem.

Nije samo korisnicima važna brzina učitavanja, već i tražilicama poput Googlea. Brže web stranice čine posjetitelje sretnima, a sretni posjetitelji donose više prometa, interakcija i konverzija.

Kako bi se optimizirala brzina učitavanja, korisno je koristiti alate poput Google PageSpeed Insights. Ovaj alat pruža informacije o performansama web stranice i predlaže promjene koje možete napraviti za poboljšanje brzine učitavanja. Preporučene promjene mogu uključivati smanjenje veličine slika, kompresiju sadržaja i optimizaciju skripti. Kroz implementaciju ovih promjena, možete poboljšati korisničko iskustvo na web stranici i postići bolje rezultate u pretraživačima.

Prednosti optimizacije brzine učitavanja web stranice:
• Bolje korisničko iskustvo
• Povećanje vremena zadržavanja posjetitelja
• Smanjena stopa napuštanja stranice
• Poboljšano rangiranje u rezultatima pretraživanja

U konačnici, optimizacija brzine učitavanja web stranice trebala bi biti prioritet za svakog vlasnika web stranice koji želi ostvariti uspjeh u digitalnom prostoru. Kroz poboljšanje korisničkog iskustva i optimizaciju prema preporukama alata poput Google PageSpeed Insights, možete postići bolje rezultate u pretraživačima, privući više organskog prometa i povećati šanse za uspjeh svoje online prisutnosti.

Besplatni alati za testiranje brzine učitavanja

Za testiranje brzine učitavanja web stranice možete koristiti nekoliko besplatnih alata koji omogućavaju detaljnu analizu performansi vaše web stranice. Ovi alati vam pružaju uvid u brzinu učitavanja, identificiraju probleme koji usporavaju web stranicu i daju preporuke za optimizaciju.

Google PageSpeed Insights

Jedan od najpoznatijih alata za testiranje brzine učitavanja je Google PageSpeed Insights. Ovaj alat analizira vašu web stranicu i daje ocjenu brzine učitavanja na temelju različitih metrika. Također vam pruža konkretnu listu preporuka za optimizaciju kako biste poboljšali performanse web stranice i postigli bolji rezultat.

Pingdom

Pingdom je još jedan popularan alat za testiranje brzine učitavanja. Ovaj alat pruža detaljne informacije o performansama vaše web stranice i prikazuje koliko vremena je potrebno da se učita svaki element na stranici. Također vam omogućava usporedbu brzine vaše web stranice s drugima u istoj kategoriji.

GTMetrix

GTMetrix je alat za testiranje brzine učitavanja koji kombinira Google PageSpeed Insights i Yahoo! YSlow ocjene. Ovaj alat pruža detaljne izvještaje o brzini učitavanja web stranice, uključujući informacije o veličini i broju zahtjeva stranice, kao i preporuke za optimizaciju.

Alat Prednosti
Google PageSpeed Insights
 • Detaljna analiza brzine učitavanja
 • Preporuke za optimizaciju
 • Integracija s Googleovim alatima
Pingdom
 • Detaljni izvještaji o performansama
 • Usporedba brzine s drugima
 • Prikaz vremena učitavanja svakog elementa
GTMetrix
 • Kombinacija Google PageSpeed Insights i Yahoo! YSlow ocjena
 • Izvještaji o veličini i broju zahtjeva stranice
 • Preporuke za optimizaciju

Preporuke za optimizaciju brzine učitavanja web stranice

Nakon što ste testirali brzinu učitavanja vaše web stranice pomoću besplatnih alata, dobit ćete preporuke za optimizaciju. Ove preporuke mogu uključivati optimizaciju slika, kompresiju sadržaja, optimizaciju skripti i druge tehnike koje će poboljšati brzinu i performanse vaše web stranice.

Pluginovi za optimizaciju slika i skripti

Za optimizaciju slika pri uploadu na web stranicu mogu se koristiti razni pluginovi koji olakšavaju proces. Kroz upotrebu ovih pluginova, slike se mogu optimizirati kako bi se poboljšala brzina učitavanja web stranice i postigla bolja SEO optimizacija.

Za optimizaciju slika preporučujemo sljedeće pluginove:

 • Compressor.io: Plugin koji smanjuje veličinu slika bez značajnog gubitka kvalitete. Pomoću ovog plugin-a možete optimizirati slike prije nego što ih postavite na web stranicu.
 • ShortPixel: Ovaj plugin omogućuje automatsko stiskanje slika i smanjivanje njihove veličine, čime se poboljšava brzina učitavanja stranice.
 • Imagify: Plugin koji automatski optimizira slike i smanjuje njihovu veličinu bez značajnog gubitka kvalitete. Također, pruža mogućnost bulk optimizacije svih slika na web stranici.
 • Optimole: Ovaj plugin automatski optimizira slike i osigurava njihovu brzo učitavanje putem CDN-a (Content Delivery Network).
 • Imsanity: Plugin koji automatski smanjuje veličinu slika pri uploadu. Pomoću ovog plugin-a možete postaviti ograničenja za veličinu slika kako bi se osigurala brža brzina učitavanja.

Pored optimizacije slika, također je važno optimizirati skripte na web stranici kako bi se postigla bolja brzina učitavanja. Za optimizaciju skripti preporučujemo sljedeće pluginove:

 • WP Rocket: Ovaj plugin osigurava čišćenje i optimizaciju skripti kako bi se postigla bolja brzina učitavanja. Također, pruža mogućnost predmemoriranja stranica kako bi se brže prikazivale korisnicima.
 • WP Super Cache: Ovaj plugin generira statičke HTML datoteke od dinamičkih WordPress stranica, čime se smanjuje opterećenje servera i poboljšava brzina učitavanja.
 • WP Fastest Cache: Ovaj plugin stvara statičke HTML datoteke od dinamičkih stranica i osigurava brzo učitavanje. Također, omogućuje kompresiju i predmemoriranje stranica kako bi se postigle još bolje performanse.

S korištenjem ovih pluginova za optimizaciju slika i skripti, možete znatno poboljšati brzinu učitavanja web stranice i postići bolje rezultate u Google PageSpeed Insights.

Dodatne tehnik

Pored korištenja alata poput Google PageSpeed Insights, postoje i dodatne tehnike koje se mogu primijeniti za daljnju optimizaciju brzine učitavanja web stranice.

Jedna od tih tehnika je izrada keširane verzije web stranice. Keširanje omogućuje spremanje statičnih verzija stranica na poslužitelj ili čvor mreže, čime se ubrzava njihovo učitavanje kod svakog novog zahtjeva korisnika.

Također, minificiranje i spajanje datoteka može biti vrlo korisno. Ova tehnika uključuje uklanjanje nepotrebnih znakova i razmaka iz HTML, CSS i JavaScript datoteka, te njihovo spajanje kako bi se smanjio broj zahtjeva poslužitelju i ubrzalo učitavanje.

Još jedna tehnika je optimizacija DNS-a. Povezivanje s DNS poslužiteljem može biti sporije od same preuzimanja stranica, pa postoji mogućnost optimiziranja ovog procesa kako bi se smanjilo vrijeme čekanja prilikom učitavanja stranica.

Leave a comment

MASZ PROJEKT?

WSPÓŁPRACUJEMY Z KREATYWNYMI MARKAMI.

I UWIELBIAMY BUDOWAĆ RAZEM COŚ NIESAMOWITEGO.

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.