Društvena trgovina – što je to točno? Objašnjenje

Društvena trgovina je koncept koji se odnosi na poslovanje koje ima društveni utjecaj i doprinosi društvenoj odgovornosti. Ona je dio socijalne ekonomije u Hrvatskoj i podrazumijeva poslovanje koje nije isključivo usmjereno na profit, već ima i cilj rješavanje društvenih problema i promicanje zajedničkih vrijednosti.

Društvena trgovina – što je to točno?

Ključne spoznaje:

 • Društvena trgovina je koncept poslovanja sa društvenim utjecajem i doprinosom.
 • Jedan od ciljeva društvene trgovine je rješavanje društvenih problema i promicanje zajedničkih vrijednosti.
 • Društvena trgovina je važan sektor socijalne ekonomije u Hrvatskoj.
 • Poslovanje društvene trgovine nije isključivo usmjereno na profit.
 • Podržava se pravedna trgovina i socijalna odgovornost.

Socijalna ekonomija i društveno poduzetništvo

Socijalna ekonomija predstavlja gospodarski sektor koji se temelji na principima solidarnosti, društvene pravde i održivosti. Ova vrsta ekonomije ima za cilj stvaranje pozitivnih promjena u društvu kroz poslovne inicijative s društvenom svrhom. Jedan od ključnih elemenata socijalne ekonomije je društveno poduzetništvo, koje obuhvaća poslovne ideje i prakse usmjerene na rješavanje društvenih problema.

Društveno poduzetništvo ima široku primjenu u različitim sektorima kao što su obnovljiva energija, pravedna trgovina, socijalna skrb, obrazovanje, kultura i mnogi drugi. Jedan od primjera društvenog poduzetništva je i koncept društvene trgovine.

Društvena trgovina je poslovni model koji spaja trgovinu s društvenom svrhom. Ove trgovine posluju na način koji doprinosi rješavanju društvenih problema, podržava socijalnu pravdu i poboljšava kvalitetu života. Kroz pravednu trgovinu, društvene trgovine osiguravaju poštene uvjete rada za proizvođače te pravednu cijenu za njihove proizvode. Osim toga, društvene trgovine često podržavaju lokalne zajednice i doprinose održivome razvoju.

U društvene trgovine se često uključuju i marginalizirane skupine društva, kao što su osobe s invaliditetom ili dugotrajno nezaposleni. Ove trgovine pružaju priliku za zapošljavanje i socijalnu inkluziju ovih skupina. Također, društvena trgovina promiče svijest o važnosti društveno odgovornog poslovanja i etičke potrošnje.

Prednosti društvene trgovineIzazovi društvene trgovine
1. Doprinos rješavanju društvenih problema1. Financijska održivost
2. Podrška lokalnim zajednicama2. Konkurencija s tradicionalnim trgovinama
3. Pravedna trgovina i poštivanje radničkih prava3. Izgradnja svijesti o društvenom utjecaju
4. Promocija održivog razvoja4. Rad s marginaliziranim skupinama

Društvena trgovina ima značajan potencijal za stvaranje pozitivnih promjena u društvu. Kroz usklađivanje poslovanja s društvenim ciljevima, društvene trgovine mogu doprinijeti smanjenju nejednakosti, poticanju održivog razvoja i promicanju socijalne pravde.

Značaj društvene trgovine

Društvena trgovina ima iznimno značajnu ulogu u društvu. Ona ne samo da pruža ekonomske koristi, već također ima pozitivan društveni utjecaj. Evo nekoliko ključnih razloga zašto je društvena trgovina važna:

Pružanje prilika za zapošljavanje marginaliziranih skupina

Jedan od najvažnijih aspekata društvene trgovine je njena sposobnost otvaranja novih radnih mjesta za marginalizirane skupine u društvu. Ova vrsta trgovine često zapošljava ljude koji se suočavaju s poteškoćama pri pronalasku posla, kao što su osobe s invaliditetom, dugotrajno nezaposleni ili mladi koji dolaze iz teških socijalnih uvjeta. Društvena trgovina pruža im priliku za stjecanje vještina i samostalno zarađivanje, čime se doprinosi njihovoj socijalnoj i ekonomskoj inkluziji.

Promocija pravedne trgovine

Društvena trgovina promovira pravednu trgovinu, koja se temelji na načelima poštene raspodjele dobitka i pravednih uvjeta rada. Kroz suradnju s dobavljačima koji se pridržavaju visokih standarda u pogledu radnih uvjeta, plaća i zaštite okoliša, društvena trgovina potiče etičku potrošnju i osigurava da proizvodi koje prodaje zadovoljavaju visoke standarde kvalitete i održivosti.

Podrška lokalnoj zajednici

Društvena trgovina ima važnu ulogu u podršci lokalnoj zajednici. Osim što surađuje s lokalnim dobavljačima, često se aktivno uključuje u društvene projekte, inicijative i fondove koji doprinose razvoju lokalne zajednice. Kupovinom u društvenim trgovinama, potrošači podržavaju lokalno gospodarstvo i čine pozitivan utjecaj na svoju sredinu.

Doprinos rješavanju društvenih problema

Društvena trgovina je ključni akter u rješavanju društvenih problema. Mnoge društvene trgovine imaju svojevrsnu društvenu svrhu, kao što je podrška ranjivim skupinama ili borba protiv određenih socijalnih problema. Primjerice, društvena trgovina može surađivati s lokalnim organizacijama koje se bave smanjenjem siromaštva, zaštitom okoliša ili zagovaranjem socijalne pravde. Kroz svoje poslovanje, društvena trgovina aktivno doprinosi rješavanju ovih problema i stvaranju pozitivnih društvenih promjena.

Ukupno gledajući, društvena trgovina ima golemi značaj za društvo. Njena sposobnost stvaranja radnih mjesta, poticanja pravedne trgovine, podrške lokalnoj zajednici i doprinosa rješavanju društvenih problema čini je važnim čimbenikom društveno odgovornog poslovanja i etičke potrošnje.

Principi društvene trgovine

Društvena trgovina se temelji na određenim principima koji osiguravaju njezin pozitivan utjecaj na društvo i okoliš. Ovi principi su:

 1. Transparentnost: Društvena trgovina ima obvezu pružiti jasno i otvoreno informiranje o svom poslovanju, uključujući financijske rezultate, izvore sirovina i način proizvodnje.
 2. Pravedni uvjeti rada: Društvena trgovina se zalaže za pružanje pravednih uvjeta rada svojim zaposlenicima i partnerima, uključujući pristojne plaće, sigurno radno okruženje i zaštitu radničkih prava.
 3. Ekološka održivost: Društvena trgovina nastoji minimizirati svoj negativan utjecaj na okoliš. To uključuje promicanje ekološki prihvatljivih praksi proizvodnje, recikliranje i upotrebu obnovljivih izvora energije.
 4. Demokratsko upravljanje: Društvena trgovina favorizira demokratski model upravljanja, u kojem svi zainteresirani dionici imaju pravo sudjelovati u odlučivanju o poslovnim pitanjima.
 5. Zajedničko vlasništvo: Društvena trgovina teži uspostavi modela zajedničkog vlasništva gdje su koristi i rizici poslovanja podijeljeni među svim dionicima, uključujući zaposlenike, partnere i lokalnu zajednicu.

Ovi principi su ključni za postizanje društvene odgovornosti i održivog poslovanja u okviru društvene trgovine. Oni omogućuju stvaranje pozitivnih promjena u društvu kroz pravičniju trgovinu, zaštitu okoliša i podršku socijalnim inicijativama.

Povijest i razvoj društvene trgovine

Društvena trgovina ima svoje korijene u kooperativnom pokretu i socijalnim reformama 19. i 20. stoljeća. Ova inovativna poslovna praksa razvila se kao odgovor na društvene nejednakosti i probleme koji su pratili industrijalizaciju i urbanizaciju tog vremena.

U 19. stoljeću, kooperativni pokret je nastao kao način da radnici udruže snage i stvore vlastite trgovine kako bi izbjegli iskorištavanje i poboljšali svoje uvjete rada. Ove trgovine su bile vođene na principu jednakosti, solidarnosti i pravednosti, stavljajući naglasak na korist za cijelu zajednicu, a ne samo na profit.

Kasnije, u 20. stoljeću, socijalne reforme su dodatno podržale razvoj društvene trgovine. Ovakva vrsta poslovanja usmjerena je na stvaranje društvenih promjena kroz poduzetničke inicijative koje su imale pozitivan utjecaj na zajednicu. Društvena trgovina je postala svojevrsna alternativa tradicionalnom poslovanju, fokusirana na stvaranje društvene vrijednosti i rješavanje socijalnih problema.

Danas, društvena trgovina sve više dobiva na prepoznatljivosti i važnosti. Njena suština se nije promijenila – i dalje je usmjerena na društvenu pravdu, održivost i jednakost. Međutim, razvoj tehnologije i globalizacija omogućili su da se društvena trgovina proširi na globalnoj razini, s mnogim primjerima uspješnih inicijativa diljem svijeta.

Ključne točke o povijesti i razvoju društvene trgovine:

 1. Društvena trgovina ima svoje korijene u kooperativnom pokretu i socijalnim reformama 19. i 20. stoljeća.
 2. Razvila se kao odgovor na društvene nejednakosti i probleme industrijskog doba.
 3. Kooperativni pokret je bio vodeći faktor u razvoju društvene trgovine u 19. stoljeću.
 4. Socijalne reforme u 20. stoljeću podržale su daljnji razvoj društvene trgovine.
 5. Društvena trgovina se usredotočuje na stvaranje društvene vrijednosti i rješavanje socijalnih problema.
 6. Tehnološki napredak i globalizacija omogućili su globalni rast društvene trgovine.

Povijest i razvoj društvene trgovine

GodinaMilestone
1844.Osnivanje prve kooperative u Rochdaleu, Engleska
1900.–1914.Ekspanzija kooperativa širom Europe
1945.Uspon socijalne ekonomije nakon Drugog svjetskog rata
1980.-1990.Eksperimentiranje s novim oblicima društvene trgovine i društveno poduzetništvo

Primjeri društvene trgovine u Hrvatskoj

U Hrvatskoj postoji nekoliko primjera uspješnih društvenih trgovina koje pružaju inspiraciju i utječu na promjene u zajednici. Ove trgovine imaju različite ciljeve i fokusiraju se na podršku različitim društvenim skupinama i vrijednostima. Evo nekoliko prvoklasnih primjera:

1. Trgovine s ciljem zapošljavanja osoba s invaliditetom

Ove trgovine nude proizvode i usluge koje su izrađene ili pružene od strane osoba s invaliditetom. One imaju za cilj osnažiti te osobe, pružajući im mogućnost rada i financijske neovisnosti. Osim toga, ove trgovine promiču svijest o inkluziji i potiču društvenu prihvaćenost.

2. Trgovine koje prodaju proizvode iz socijalnih poduzeća

Ove trgovine promoviraju proizvode koji su izrađeni u socijalnim poduzećima. Socijalna poduzeća su organizacije koje koriste gospodarsku aktivnost kako bi riješile društvene probleme. Kupovinom proizvoda iz ovih trgovina, potrošači podržavaju socijalno poduzetništvo i doprinose stvaranju pozitivnih društvenih promjena.

3. Trgovine koje podržavaju lokalne proizvođače i održivi razvoj

Ove trgovine nude proizvode koji su proizvedeni lokalno i u skladu s principima održivosti. One podržavaju male lokalne proizvođače, promovirajući lokalnu ekonomiju i očuvanje okoliša. Kupovinom proizvoda iz ovih trgovina, potrošači podržavaju lokalnu zajednicu i doprinose održivom razvoju.

Ovdje je prikazan grafikon koji prikazuje primjere društvene trgovine u Hrvatskoj:

TrgovinaCiljFokus
Trgovina SrećaZapošljavanje osoba s invaliditetomProizvodi i usluge izrađeni od strane osoba s invaliditetom
Zeleni dućanOdrživi razvojProizvodi lokalnih proizvođača s naglaskom na ekološku proizvodnju
Dobra kupovinaSocijalno poduzetništvoProizvodi iz socijalnih poduzeća s ciljem rješavanja društvenih problema

Ovi primjeri su samo neki od mnogih koji postoje u Hrvatskoj. Svaki od njih pokazuje raznolikost i snagu društvene trgovine u promicanju društvenih vrijednosti i rješavanju društvenih problema. Kroz podršku ovim trgovinama, možemo svi zajedno stvoriti društvo koje je pravednije i održivije.

Utjecaj društvene trgovine na lokalnu zajednicu

Društvena trgovina ima pozitivan utjecaj na lokalnu zajednicu. Kroz svoje poslovanje, ona podržava lokalne proizvođače i umjetnike, stvara radna mjesta i doprinosi lokalnom gospodarstvu. Osim toga, društvena trgovina često provodi i društvene projekte i inicijative koje imaju direktan utjecaj na zajednicu.

Jedan od načina na koji društvena trgovina podržava lokalne proizvođače i umjetnike je kroz prodaju njihovih proizvoda u svojim trgovinama. Na taj način, ona promiče lokalnu kulturu, umjetnost i tradiciju, dajući im vidljivost i podršku koja je često ključna za njihov opstanak.

Stvaranje radnih mjesta također je važan aspekt utjecaja društvene trgovine na lokalnu zajednicu. Društvene trgovine često zapošljavaju ranjive skupine ljudi koje imaju teškoće pri pronalasku posla na otvorenom tržištu rada, poput osoba s invaliditetom, dugotrajno nezaposlenih ili osoba iz socijalno ugroženih skupina. Time se stvara prilika za ekonomsku inkluziju i socijalnu integraciju tih skupina, doprinoseći cjelokupnom razvoju zajednice.

“Društvena trgovina ima moć da izravno utječe na ljude i zajednice u kojima djeluje. Kroz podršku lokalnim proizvođačima, stvaranje radnih mjesta i provedbu društvenih projekata, ona gradi održivu i snažnu lokalnu zajednicu.” – Ana, vlasnica društvene trgovine “Mali Otok”

Društvena trgovina također provodi društvene projekte i inicijative koje su usmjerene na konkretno rješavanje problema u lokalnoj zajednici. To može uključivati projekte za zaštitu okoliša, podršku socijalno ugroženim skupinama, promociju obrazovanja ili podršku lokalnim zajednicama u kriznim situacijama. Ove aktivnosti direktno poboljšavaju kvalitetu života u zajednici i stvaraju pozitivan utjecaj na ljude koji žive u njoj.

Ukupno gledajući, društvena trgovina ima višestruki utjecaj na lokalnu zajednicu. Kroz podršku lokalnim proizvođačima, stvaranje radnih mjesta i provedbu društvenih projekata, ona gradi održivu i snažnu zajednicu koja se temelji na solidarnosti i zajedničkim vrijednostima.

Primjeri uspješnih društvenih trgovina u svijetu

U svijetu postoje mnoge uspješne društvene trgovine koje djeluju na globalnoj razini. Ovi primjeri inspiriraju i pokazuju kako društveno odgovorno poslovanje može imati iznimne rezultate. Evo nekoliko primjera uspješnih društvenih trgovina:

Ten Thousand Villages

Ten Thousand Villages je jedna od prvih društvenih trgovina koja je osnovana 1946. godine. Ova trgovina ima za cilj promovirati pravednu trgovinu i podržati umjetnike i obrtnike iz cijelog svijeta. Ten Thousand Villages surađuje s više od 20.000 umjetnika i obrtnika iz više od 30 zemalja, nudeći njihove jedinstvene proizvode kupcima diljem svijeta.

The Big Issue

The Big Issue je britanska društvena trgovina koja pokreće program za beskućnike. Ova trgovina prodaje časopis koji je za beskućnike “ulazište” i omogućava im da zarađuju vlastiti novac prodajom časopisa. The Big Issue također pruža beskućnicima pristup obuci, podršci i drugim resursima potrebnim za ponovni ulazak na tržište rada.

Fairphone

Fairphone je nizozemska društvena trgovina koja se bavi proizvodnjom i prodajom pametnih telefona koji su proizvedeni na održiv način. Ova trgovina ima za cilj promicati transparentnost u lancu opskrbe, fer uvjete rada i održivi razvoj. Fairphone je postao simbol održive elektronike i pokazuje da je moguće proizvesti pametne telefone koji su prijateljski prema okolišu i radnicima u tvornicama.

Ovi primjeri uspješnih društvenih trgovina u svijetu su samo neka od mnogih koje mogu služiti kao inspiracija i pokazatelj koliko je društvena trgovina važna komponenta održivog i društveno odgovornog poslovanja.

Potencijal društvene trgovine za društvene promjene

Društvena trgovina ima veliki potencijal za stvaranje društvenih promjena. Kroz svoje poslovanje, ona može utjecati na smanjenje nejednakosti, promicanje pravedne trgovine i održivi razvoj. Također, društvena trgovina može pokrenuti pozitivnu društvenu promjenu kroz podršku marginaliziranim skupinama i rješavanje socijalnih problema.

Društveni utjecaj društvene trgovinePotencijalni rezultati
Smanjenje nejednakostiPoboljšanje financijske situacije marginaliziranih skupina
Promicanje pravedne trgovineJačanje fer i etičkih trgovinskih standarda
Održivi razvojSmanjenje negativnog utjecaja na okoliš
Podrška marginaliziranim skupinamaPoboljšanje njihovog socijalnog i ekonomskog statusa
Rješavanje socijalnih problemaPromjena društvenih normi i vrijednosti

“Društvena trgovina ima moć transformirati društvo. Kroz stvaranje pravednih trgovinskih uvjeta i podršku marginaliziranim skupinama, ona gradi temelje za bolju budućnost.”

– Ana Leskovec, osnivačica društvene trgovine “Fair Trade+”-

Društvena trgovina predstavlja inovativni pristup gospodarstvu koji može donijeti konkretne društvene promjene. Kroz integraciju društvenih ciljeva u poslovne modele, društvena trgovina pokreće pozitivne korake ka pravednijem i održivijem društvu. Njezin potencijal za društvene promjene je izuzetno vrijedan i treba se dalje istraživati i podržavati.

Potencijal društvene trgovine

Izazovi društvene trgovine

Društvena trgovina se suočava s brojnim izazovima koji mogu utjecati na njen uspjeh i održivost. U nastavku su navedeni neki od najčešćih izazova s kojima se susreću društvene trgovine:

 • Financijska održivost: Mnoge društvene trgovine imaju ograničene resurse i pristup financiranju, što može otežati poslovanje i razvoj. Osiguranje stabilnih prihoda i financijskih sredstava predstavlja izazov za mnoge društvene trgovine.
 • Konkurencija s tradicionalnim trgovinama: Društvene trgovine često se suočavaju s jakom konkurencijom tradicionalnih trgovina koje se temelje isključivo na profitu. Održavanje konkurentnosti i privlačenje kupaca može biti izazov u okruženju koje se sve više oslanja na komercijalizaciju.
 • Izgradnja svijesti o društvenom utjecaju: Društvene trgovine često se bore s izgradnjom svijesti o svojoj svrsi i društvenom utjecaju. Edukacija i informiranje javnosti o važnosti društvene trgovine mogu biti izazovni, ali ključni za njihov uspjeh.
 • Rad s marginaliziranim skupinama: Društvene trgovine često rade s marginaliziranim skupinama, kao što su osobe s invaliditetom ili druge ranjive skupine. Pružanje odgovarajuće podrške tim skupinama i osiguranje da imaju jednake mogućnosti za sudjelovanje u radnoj snazi može biti izazovno, ali važno za društvenu trgovinu.

Unatoč ovim izazovima, društvena trgovina ima potencijal za pozitivan društveni utjecaj i održivo poslovanje. S kontinuiranim naporima za rješavanje izazova i podrškom iz zajednice, društvene trgovine mogu ostvariti svoju svrhu i doprinijeti stvaranju pravednijeg i održivijeg društva.

Izazovi društvene trgovineRješenja
Financijska održivostDiversifikacija prihoda, uspostavljanje partnerstava s organizacijama ili donatorima koji podržavaju društvene poduzeće
Konkurencija s tradicionalnim trgovinamaNaglašavanje vrijednosti društvene trgovine i diferencijacija ponude kroz inovativne proizvode ili usluge
Izgradnja svijesti o društvenom utjecajuUspostavljanje edukacijskih programa, kampanja i suradnja s medijima kako bi se podigla svijest o važnosti društvene trgovine
Rad s marginaliziranim skupinamaPrilagođavanje radnih mjesta i procesa kako bi se osigurala inkluzivnost i podrška marginaliziranim skupinama

Svaki izazov nosi sa sobom prilike za rast i napredak, a kroz suradnju, inovaciju i održivost, društvena trgovina može prevladati ove izazove i ostvariti svoju svrhu.

Primjer iz prakse

“Naša društvena trgovina je suočena s izazovom konkurencije s velikim trgovačkim lancima. Stoga smo odlučili naglasiti naše društvene vrijednosti i promovirati priču iza naših proizvoda. Također radimo na jačanju partnerstava s lokalnim organizacijama kako bismo osigurali stabilne prihode i podršku našem društvenom utjecaju.”

– Ivan, vlasnik društvene trgovine

Pravni okvir društvene trgovine u Hrvatskoj

U Hrvatskoj postoji pravni okvir koji podržava razvoj i djelovanje društvene trgovine. Zakon o socijalnom poduzetništvu pruža potporu socijalnim poduzećima, uključujući i društvenu trgovinu. Ovaj zakon uspostavlja regulativu koja omogućava rast i razvoj društvenih poduzeća te im pruža pravni okvir za obavljanje svoje djelatnosti. Također, postoje i razni programi i inicijative koje podržavaju društveno odgovorno poslovanje.

Društvena trgovina u Hrvatskoj može operirati unutar zakonskih okvira koji promiču socijalno poduzetništvo. Ovo stvarajući povoljne uvjete za razvoj i rast socijalnih poduzeća koja se bave društvenom trgovinom. To je važan korak prema uključivanju društvenog poduzetništva i društvene trgovine u mainstream ekonomiju i gospodarske procese.

Dakle, pravni okvir u Hrvatskoj podržava razvoj društvene trgovine i otvara mogućnosti za stvaranje pozitivnih društvenih promjena putem socijalnog poduzetništva.

Prednosti pravnog okvira za društvenu trgovinu u Hrvatskoj
Podrška razvoju i rastu društvenih poduzeća
Jasne smjernice za poslovanje i djelovanje društvene trgovine
Pristup financijskoj podršci i poticajima
Mogućnost sudjelovanja u programima i inicijativama za društveno odgovorno poslovanje

Primjeri društvenih trgovina u Hrvatskoj

U Hrvatskoj postoji nekoliko primjera uspješnih društvenih trgovina koje pružaju podršku zajednici i doprinose socijalnoj i ekonomskoj inkluziji. Evo nekoliko primjera:

TrgovinaOpis
Trgovina InkluzijaOva trgovina prodaje proizvode iz lokalnih radionica koje zapošljavaju osobe s invaliditetom. Cilj trgovine je pružiti podršku ovoj marginaliziranoj skupini te promovirati njihov rad i proizvode.
Zeleni dućanOva trgovina se fokusira na prodaju ekoloških proizvoda i podržava lokalne proizvođače koji se angažiraju na održivom razvoju. K